Målmedveten Långsiktighet

Vägen till riksdagen 2023

Med målmedveten långsiktighet menar jag att jag tror på att alla de politiska beslut vi vill ta måste vara långsiktigt lönsamma. Med målmedveten långsiktighet vill jag jobba för ett samhälle som ska tjäna oss både idag och imorgon.

Målmedveten långsiktighet innebär att vi målmedvetet arbetar för ett samhälle där befintliga och nya små och medelstora företag kan växa inom ramarna för vad som är hållbart över tid.

Målmedveten långsiktighet innebär att vi satsar på och tar hand om de yngre generationerna i samhället - de utgör framtiden. En trygg grundskola följt av högkvalitativ vidareutbildning, vare sig vid universitet eller i yrkeshögskola, tjänar både individen och samhället. Dagens unga ska inte i framtiden behöva betala för att man idag fattar kortsiktiga beslut.

Målmedveten långsiktighet är politik med framtidstro. Jag är med i politiken för att jag vill vara en röst för de som efterfrågar långsiktiga och hållbara politiska beslut i alla sammanhang, oavsett om det gäller ungas välmående, näringslivet eller klimatfrågor. Med ert förtroende kommer jag att göra denna ambition synlig i politiken.

Riksdagsvalet går av stapeln våren 2023. Vill du att vi strävar mot målmedveten långsiktighet? Investera din röst som väljare i mig, din unga, långsiktigt tänkande kandidat.

Målmedveten Långsiktighet i konkreta punkter